1941/0415:1

LODIN, ERIK GUSTAF, född 1919-08-30 i Falun Kristine förs.,
son till kaptenen Carl Herman L. (1905/1208:4) och Signe Wilhelmina Morling.
Gift 1951-11-11 med Gunvor Margareta Falk, född 1919-04-17 i St. Tuna, dotter till Axel F. och Ida Larsdotter Halvarsson.
Barn: Per Gustaf f 1956-03-18 överstelöjtnant (1978/0929)

 

Student i Falun 1938-05-19
Officersaspirant vid Dalregementet 1939-01-12
Extra ordinarie fänrik 1941-04-15
Fänrik vid regementet 1942-10-01
Adjutant vid fältorganiserade III. bataljonen I 13 september-november 1942 samt oktober 1943
Löjtnant vid regementet 1943-04-16
Lärare vid Infanteriets kadettskola 1945-1947
Elev vid Krigshögskolan 1947-49
Kapten 1949-10-01 med placering som kompanichef
Biträdande lärare vid Artilleri- och ingenjörhögskolan 1950-10-01
Generalstabsaspirant 1951-53
Kapten vid Generalstabskåren 1953-10-01 med placering vid Arméstabens taktikavdelning, samt 1954-1958 vid Försvarsstabens kommunikationsavdelning — samtidigt lärare i lantkrigskonst vid Sjökrigshögskolan.
Kapten vid Livregementets grenadjärer 1958-04-01 med placering som kompanichef.
Major vid Generalstabskåren 1959-04-01 med placering som militärassistent vid Järnvägsstyrelsen.
Överstelöjtnant vid Generalstabskåren 1963-04-01.
Överstelöjtnant vid Västernorrlands regemente 1964-07-01.
Överste i regementet med placering som befälhavare för Bodens - Jokkmokks försvarsområden och kommendant i Bodens fästning 1966-10-01

Överste och chef för Dalregementet 1971-04-01
Chef för Dalregementet med Kopparbergs försvarsområde 1973-07-01
Överste av 1. graden 1973-12-14
Avsked med inträde i reserven 1979
Utträde ur reserven 1989

En direkt traditionskedja kom att formas då Gustaf Lodin inträdde i tjänst innan hans far gått ur reserven och själv senare som regementschef fick hälsa sin son som fänrik vid regementet. Han engagerade sig bland annat i arbete för regementets traditioner. Efter överste Flodströms död biträdde han vid ordnandet av materialet för denna personhistoria då det överlämnades att förvaras i Krigsarkivet. Han var senare vice ordförande i arbetsutskottet inom kommittén för personhistorian. Sedan han lämnat den aktiva tjänsten ordnade han tillsammans med översten Schultz (1943/1001:12) officerskårens arkiv samt regementets museum. Dessutom arbetade de för att finna former för att bevara Rommehedslägret som byggnadsminnesmärke. Lodin blev ordförande i den förening som bildats för detta syfte. Bland andra förtroendeuppdrag kan nämnas ordförande i Dalarnas Djurskyddsförening, i Dalarnas Skytteförbund och i Sim- och Livräddningssällskapet i Dalarna.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Gustaf Lodin avled 2009-01-21