Vår vän och kollega Jan-Ola Nyström avled 2023-03-11.
Han var i många år ordförande i Dalregementets Museiförening.
Som tillikabefattning i tjänsten var han traditionsofficer.
Jan-Ola var redaktör för och skribent i ett drygt 20-tal skrifter om regementet, bland annat 18 utgåvor av årsskriften Armborstet / Dalasoldater.

Det fanns på kasernområdet i Falun sedan 1970-talet ett embryo till regementsmuseum som efter hand utvecklades av överstarna Lodin och Schultz.
Jan-Ola gick in i verksamheten vid milennieskiftet och inrättade ytterligare ett museum på Rommehed.
Vid regementets nedläggning bidrog Försvarsmakten med en avsevärd penningsumma till vår museiverksamhet varför Norra Baracken i Rommehedslägret kunde renoveras och inredas till museum.
Jan-Ola anställde utställningskommisarien Sara Hedström 2005-2006 och tillsammans skapade de det museum som vi kan bese i dag. Mycket god hjälp i arbetet hade de av Ragnar Waern, Anita Holmstrand, Yngve Dahllöf och Hans Göran Berglund.
Efter hand anslöt sej ytterligare ett tiotal museivänner till den aktiva kadern i vår förening.

Vi saknar och sörjer Jan-Ola, främst för att han var en god och glad kamrat. Ingenting tycktes vara omöjligt för honom. Hans kunnande och vetande var imponerande och han delade med sej. Han hade ett enormt kontaktnät. .
Vi sörjer Jan-Ola men minns också med ett leende allt roligt vi hade tillsammans med honom.

Här är en länk till Jan-Olas personartikel i Dalregementets personhistoria som han naturligtvis också var med om att färdigställa. Personartikeln skrevs år 2001.