1971/0930:3  NYSTRÖM, BERTIL JAN-OLA

född 1944-05-26 i Falu Kristine förs., Koppar­bergs län, son till tågmästaren John Lindholm och damfrisören Rut Nyström.

Gift 1969-10-04 med Anna Gunilla Renström, född 1945-12-09 i Falu Kristine förs.

Barn: Anna Katarina f. 1970-02-18      Jon Andreas f. 1975-03-09

Studentexamen vid Falu h.a.l. 1966.
Grundläggande militär utbildning vid Dalregementet, kadettskola 1967. Studier vid Stockholms Universitet 1968.
Frivillig tjänstgöring och officersaspirant, aspirantskola II 1969.

Fänrik vid Dalregementet 1971-09-30, löjtnant 1972, elev vid Truppslagsskolan 1973-74, kapten 1974, elev vid Stabs- och sambandsskolan 1974-75. Lärare vid Infanteriets Kadettskola maj-sept åren 1975 och 76, elev vid Militärhögskolans allmänna kurs 1978-79, major 1982.

Sambandskurser för lägre regional ledning 1982 och 83. Lärare vid Kadettskolan ÖN 1984.
Kompanichef 1982-83 och 1986-89, tjänst vid central befälsgrupp 1989-90, stf bataljonschef 1990-94.
Chef sambandsavdelningen 1994-97, informationschef 1997- 2000.
Transport till Mellersta militärdistriktet 2000-07-01 med fortsatt tjänstgöring i Fa­lu garnisons avvecklingsorganisation.
Särskild pension beviljad från 2004-04-01.

Parallellt med ordinarie tjänst har N. varit Dalregementets traditionsofficer och museiansvarig sedan 1994. Under många år utbildat lottor i stabs- och expeditionstjänst.
N. har engagerat sig aktivt i regementets traditionsbevarande verksamhet. Som redaktör för Armborstet sedan 1982 och för denna del av Dalregementets Personhistoria, utgiven 2001, har han gjort en stor kulturinsats.
I Dalregementets Kamratförening har han verkat i styrelsen och som organisatör för föreningens musikaftnar sedan 1983.
Vid firandet av Rommehedslägrets 200-årsjubileum 1996, ledde han verksamheten, som samlade mer än 15 000 åskådare. Även 375-årsjubileum och avslutningsceremonier har han ansvarat för. Han är mässdirektör sedan 1990.
Styrelsemedlem i Föreningen Rommehed samt initiativtagare till Kungl. Dalregementets Musketerarkår.
N. har starkt medverkat till officersmässens och museets bevarande.
Hans artistiska och musikaliska talanger har varit en tillgång för regementet.
I hembygdsföreningen Kultur och Miljö i Falun har N. under åtskilliga år varit
redaktör och vice ordförande.

Jan-Ola avled 2023-03-11