Vid vindsröjning i ett av våra museiförråd hittade vi detta foto från 1948, uppfodrat på gulnad kartong.


Underbefälskåren celebrerade furiren Anders Frimodig som antogs vara Dalregementets siste indelte soldat.
Firade man Anders Frimodigs födelsedag? Eller firade han något jubileum av sin inmönstring? Hur hade hans karriär sett ut? Varifrån kom han? Viket indelt kompani hade han tillhört?

Vet Du någonting om Anders Frimodig så maila till
webmaster@dalregementetsmuseer.se.

I Centrala Soldatregistret (www.soldatreg.se) finns arton Anders Frimodig hörande till Dalregementet varav en av två, födda 1860, åtminstone teoretiskt skulle kunna vara den vi söker. De tillhörde Gagnefs kompani resp Likompaniet. Dock ser inte mannen på fotot ut att vara 89 år gammal.

Vi har försökt att identifiera så många som möjligt på bilden. Vi är ju fortfarande många som kände/känner deltagarna.
Klicka här för en fullskärmsbild och identiteter.