Utdrag ur Armborstet 1962

En i Gagnef allmänt känd och uppskattad sjukvårdssoldat var Per Trogen från Gröntuv.
Han började sin tjänst som rekryt vid Dalregementet någon gång i slutet av 1880-talet och engagerades snart som sjukvårdare.

Den pigge och vakne pojken inhämtade under sin praktik på sjukstugan inte så litet insikter i antiseptik, sårbehandling och annan sjukvård.

När en gång en stock slagit av benet på en man i en grannby, skickade man efter Trogen, som av träspjälor och bindor anlade ett förband, så att patienten kunde fraktas till lasarettet i Falun. Där kunde den stränge och skicklige kirurgen doktor Söderhamn konstatera, att bandaget var så bra gjort, att det ej behövde ändras. Läkningen gick bra och resultatet blev gott.

Sedan Trogen en tid sett på tandutdragningar på sjukstugan i Rommehed, skaffade han sig en uppsättning tandtänger och bedrev sedan under många år mot ett arvode av vanligen 25 öre en omfattande tandutdragningspraktik i Gagnef.

Trogen torde vara känd runt hela Dalregementets område, där han dels verkat under många år som sjukvårdskorpral, dels sedermera på vintrarna under veckotal följt officerare och läkare åt på deras inskrivningsresor från socken till socken. Den lille hurtige korpralen hade därvid förvärvat sig en erfarenhet och vana att behandla gossarna, som kom vederbörande inskrivare väl till pass. Det var nog denna naturliga fallenhet jämte fyndighet och påpasslighet, som gjorde, att inskrivningsherrarna så länge ville ha Trogen kvar som biträde vid förrättningarna. När Trogen vid 67 års ålder efter nära 50-årig tjänst i regementet lämnade in, var han säkerligen saknad av många. En så lång tjänstetid är mycket även om man bär namnet Trogen.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Olle Kandell vet berätta följande om Per Trogen:

Född 29 juli 1867 i Gröntuv 47, Gagnef

Föräldrar: Soldaten Per Wass 1841-1918 (Antagen 1864 som No 24
vid Gagnefs kompani) och hans hustru Britta Larsdotter 1844-1907

Hans broder Anders Svenn f 1879 var soldat No 125 vid Livkomp 1897-1903.
Han tog avsked och utvandrade med familjen till USA – död i Minnesota 1941
som Andrew P Swen.

Soldat: Per antogs 1887 som No 61 Gustafs kompani
Anges i Gagnefs församlingsbok för 1910-1923 som Sjukvårdskorpral.

Giften: Gift 1894 med Hamp Kerstin Olsdotter (1867-1901)
samt 1904 med Kerstin Persdotter 1868-1922)

Död 4 Feb 1947 som änkeman i Södra Gröntuv, Gagnef

Är det någon mer än Olle som vet något om Per Trogen?
Maila i så fall till webmaster@dalregementetsmuseer.se