1875/0616

LINDERDAHL, ANDERS PONTUS. född 1849-12-09 i Ovansjö, Gävleborgs län, död 1925-02-21 på Hyttnäs, Sundboms sn, son till komministern Anders Linderdahl, född 1800, död 1884 och Sara Charlotta Leufvenius, född 1811.
Gift 1881-02-15 i Falun med Henrika Wilhelmina Tundal, född 1855-01-31, död 1931-01 i Sågmyra, dotter till flottningschefen Carl August Tundal och Kristina Larsson.

 

 

Barn:
Nils Henrik, f 1881-1 l-04, kapten vid Dalregementet (1903/1211)
Stina,f 1882-12-10
Bengt, f 1890-02-06, botanist, fil kand

Underlöjtnant med lön vid Livkompaniet 1875-06- 16,
underlöjtnant med lön vid Rättviks kompani 1878-08-24,
löjtnant av 2. klass 1880-08- 06, löjtnant av 1. klass 1893
Kapten i regementet och chef för Rättviks kompani 1895-09-28
Examen vid Skjutskolan
Kapten av 2. klass 1898-09-02
Chef för Västerdals kompani 1898- 1900
Major vid Gotlands infanteriregemente 1903-04-07
Överstelöjtnant vid armén 1906-06-08
Avsked 1906.
RSO 1898.

Linderdahl var 1878 ledare av de militära övningama vid Falu högre allmänna
läroverk, 1909-1914 befälhavare för Hedemora landstormsområde, deltog 1878- 1903 i falttjänstövningarna i Stockholms län, i Uppland och Västmanland samt på Gotland, kommenderad vid fångbevakningen på Långholmen 1879, lärare vid underbefälsskolan på Karlberg 1880, kommenderad till skjutskolan 1895, befälhavare för militärskolorna i Gävle 1901-1902 samt chef för volontär-, korpral- och volontänekrytskoloma på Visborgs slätt 1903-05.
Han genomgick Gymnastiska centralinstitutet 1876-78 och blev därefter t. f.
gymnastiklärarei Falun.

Sedan 1882 var Linderdahl ledamot av kommunalnämnden i Sundbom samt sedan 1892 ordlörande i samma sockens kommunalstämma och förvaltare av dess fonder. Under en antal år var han också ledamot av vägstyrelsen.

Linderdahl bodde på sin egendom St. Hyttnäs i Sundbom. Gården, som ägts bl a av assessom Johan Otto Silverström (adlad och benämnd efter hyttströmen) och landssekreteraren Jonas Folkem (adlad Cedercreutz), kom 1881 genom gifte i överstelöjtnant Pontus Linderdahls ägo. Med dennes son botanisten Bengt Linderdahl, som avled 1983, slutar den Linderdahlska epoken på St. Hyttnäs.
Gården är idag helt intakt och drivs som museum.“Linderdahl var en sträng och fordrande men även rättvis och human kompanichef, som höll ordning och pli på sitt kompani. När de ståtliga Rättvikskarlama kom marscherande under sin kaptens kommando dånade det i marken och hela kompaniet lystrade som en man till ledarens kommandord.
Sina kommunala uppdrag har han skött med samma goda ordning och precision som utmärkt hans militära tjänstgöring".

Valda delar av Kamratföreningen besökte Stora Hyttnäs i maj 2014. Klicka här för bildreportage.

Klicka här för Stora hyttnäs egen hemsida