1948/0901
WAERN, KARL RAGNAR, född 1924-12-03 i Näsby förs., Västmanlands län, son till skogsarbetaren Herman W. och Anna Hässelbäck.
Gift 1948-02-23 med sjukvårdsbiträdet Amy Elsie Gerd Bergström, född 1924- 12-27 i Ullånger förs., Ångennanland, dotter till Elsa B. senare gift Björklund.
Barn: Karl Krister f 1948-06-22, Ingrid Agneta f 1950-02-01

 

Volontär över stat vid Dalregementet 1942-10-01
Volontär 1943-04-01, vicekorpral 1944-04-01, korpral s.å. 10-01,
furir 1945-04-01
Utbildning till hovslagare vid Livregementet till häst 1947-48
Furir i hovslagartjänst på kavalleriets stat 1948-09-01
Överfurir vid Dalregementet 1948-09-01
Avsked på egen begäran 1949-02-01
Hovslagare vid Örebro hushållningssällskap
Återanställd (överfurir) vid Dalregementet 1953-12-01, instruktör
Tillsynsman för yttre utbildningsanordningar 1956-58
Trupptjänst vid målplutoner och anspannspluton 1958-61
Kompaniadjutant 1961-64, 1967-74
Rustmästare 1965-04-01
Erhållit urvalstjänst 1967-07-01
Fanjunkare 1972-07-01
Tjänst vid inköps- och försörjningsdetaljen 1974-84
Löjtnant 1983-06-01
Sjukpension 1984-12-31.
W. var en intresserad jägare och scout. Han var ordförande i Falu Jaktkrets 1980- 84, ledamot av Dalarnas Jaktvårdsförbunds styrelse 1982-94, ordförande i Falu scoutkår 1965-69 och dessutom medlem i internationella scoutgillet St George.

 

Ragnar avled 2013-08-13