Om man heter Davidsson, är flygare och således uppträder i höjden och dessutom kommer med hjälp  -  ja, då får man finna sej i att kallas "Hosianna".
......Hosianna i höjden, Hosianna, Hosianna. Välsignad Davids son, som kommer i herrans namn!  
Hosianna är hebreiska och betyder "kom med hjälp" och det var just vad vår "Hosianna" gjorde när han flög till Finland år 1918

Regementskamraten Börje Forslund i Avesta fäste vår uppmärksamhet på "Hosianna" bland annat genom att tillhandahålla nedanstående fotografi.

En släkting till Börje har berättat att han som barn bodde norr om Tammerfors och att han och hans föräldrar i mars 1918 såg ett flygplan i luften. Det hade vid den här tidpunkten förekommit sjöflygplan i Finska viken men inga flygningar långt in över fastlandet. Därför var det nästan uteslutet att det skulle ha varit någon annan än Hosianna som de såg där i luften i mars 1918, norr om Tammerfors.
"Håret på min armar reste sig då han berättade detta" säger Börje, "jag hade ju tidigare läst i personhistorien om Hosianna".

Se vidare personartikeln nedan ur Dalregementets personhistoria.


Fotografiets engelska bildtext lyder i översättning:

N.A.B. typ 9 Albatros "F3" strax före start från sågverket i Kolho (NV Tammerfors) för den första vita rekognoceringsflygningen till Vilppula-fronten den 18:e mars 1918 klockan 9 på förmiddagen. Pilot var den svenske löjtnanten Gösta Carlsson med den danske kavallerikaptenen J.H.Rantzau som observatör. Uppgiften var att observera järnvägstrafiken mellan Vilppula och Tampere samt de röda trupprörelserna.

Se också Lt Hedenmarck och hans Albatross

År 2013 reste Börje Forslund till Finland och passade på att forska lite mer kring "Hosiannas" öden och äventyr. Läs Börjes resebrev.
 

Se också månadens foto maj 2015

Ur Dalregementets personhistoria:


1911/1230:1
CARLSSON, GÖSTA DAVIDSON, född 1891-05-28 i Gävle, död 1919-04-12 genom flygolycka i tjänsten på Malmslätt, son till bankdirektören för Gefle Enskilda Bank Johan David C
. och Ester Thurdin.

Carlsson var ogift. Student i Gävle. 
Officersvolontär vid Dalregementet 1909-05-28
Underlöjtnant 1911-12-30. Kurs för subalternofficerare på GCI jan-april 1912
Avsked med rätt att kvarstå i regementets reserv 1913-04-11
Återinträde i tjänst 1914 som reservofficer
, placerad vid armens flygskola på Malmslätt

Löjtnant i reserven 1915-09-19
1
. flyglärare vid flygskolan 1917

 

Carlsson gjorde i mars 1918 en mycket kort men speciell insats i Finlands frihetskrig med ett plan som köpts av donatorer.
I en finländ
sk källa kan läsas: "Som förare hade man lyckats få den skicklige svenske flygaren Gösta D:son Carlsson. Eftersom han varken beviljades ledighet eller avsked ur svenska armen för att bli flygare i den vita armen startade han resan utan lov.

Maskinen sändes först till Umeå. Då den tjänsteförrättande landshövdingen fick höra talas om Carlssons planerade flygning gjorde han allt för att förhindra företaget. Han beslagtog maskinen trots att Carlsson visade utförseltillståndet. Då ringde landsvdingen till chefen för Kungl Västerbottens regemente och försökte få honom att gripa Carlsson. På detta gav regementschefen ett sådant svar att landshövdingen lät saken vara”.  (Carlsson avsåg då att starta från isen utanför tremilsgränsen). "sta dag kom två telegram till löjtnant Carlsson: "Landshövdingen övervakar personligen själv tremilsgränsen" och: "Flyg genast". Löjtnant Carlsson beslöt sig för att starta utanför tremilsgränsen, och rullade sin maskin rakt utåt havet utan att bry sig om den polisstyrka, som landshövdingen själv ledde. Redan före tremilsgränsen mötte han emellertid packis, varför han var tvungen att starta i polisstyrkans åsyn."  "Han tvangs att göra tnödlandningar på grund av bensinbrist och ventilfel. Den andra nödlandningen gjorde han på Bergö och den 15 mars sände ingenjörsstabens "flygavdelning" dit 50 liter bensin och 10 liter vacumolja. Han anlände lyckligt till Vasa den 16 mars."

"Han företog den 18 mars en spaningsflygning över Vilppulafronten. Detta var den första vita frontflygningen. När general Mannerheim fick veta att löjtnant Carlsson flugit till Finland utan de svenska militära myndigheternas tillstånd, kallade han honom till sig och påpekade hans skyldighet som officer och uppmanade honom att åternda tillbaka till Sverige, vilket Carlsson också gjorde.

Då han kom tillbaka till sitt förband fick han 10 dygns vaktarrest för att olovligen ha lämnat landet. Dessutom dömdes han för brott mot bestämmelserna genom att han med maskinen hade lyft innanför Västerbottens tremilsgräns. Länets landsvding kunde inte se någon möjlighet att lämna brottet obestraffat. Löjtnant Carlsson dömdes sålunda till 200 kronors böter."

Överttning från "Ilmavoimien Osallistuminen Suomen Vapaussotaan Vuonna 1918", Helsingfors, 1934) ("Flygvapnets deltagande i Finlands frihetskrig år 1918") Sid 36-38.

Gösta Carlsson som var känd som en skicklig och djärv flygare, omkom 1919-04-12 tillsammans med regementskamraten Folke Söderlindh (1915/0212) under flygning med en av armens skolflygmaskiner. Anledningen var okänd. Flygplanet var ett Thulinplan, ett biplan, som vid Malmslätt av konstruktören omändrats till triplan.

(Episoderna omnämns av Gösta von Porat i " Flyget blev mitt liv "s. 88, Bonniers 1963)

Carlsson fick 1918-05-18 frihetskorsets medalj, IV klass med svärd