maj 2015  -  Månadens fotografi

HOSIANNA

Hosianna Davids son....Välsignad vare han...Hosianna i höjden....
Visst känner vi alla till den traditionella adventspsalmen.

Man får finna sej i att bli omdöpt till Hosianna av kamrathumorn när man heter Davidsson och gärna håller till uppe i höjden med sitt flygplan. Så här såg han ut på marken 1915.

Klicka här för en tidigare publicerad artikel om Gösta Davidsson Carlsson och hans flygaröden.

Observera gymnastikhuset i bakgrunden. Det låg mellan A-kasern och matsalen och brann ner ett par år senare. Ett nytt, exakt likadant, gymnastikhus byggdes sedan på annan plats (och där står det än i dag).

Har du något att berätta om månadens fotografi?  webmaster@dalregementetsmuseer.se