1976/0501
GYLLENRAM, FREDRIK BERTILSSON, adliga ätten nr 1528,
född 1929-02-19 i Huskvarna, son till bergsingenjören Bertil Rudolfsson G. och Astrid Maria Charlotta Rundgren.
Brorson till översten Rutger R:son G. (1934/0427).
Gift 1950-05-27 med Kerstin Inez Maria Lennings, född 1929-12-30 Storkyrkoförsamlingen i Stockholm, dotter till köpmannen Hjalmar L. och Ada Gustafsson.
 
Student i Linköping 1947-05-29.
Studier vid Lunds universitet 1947-1951.

Grundutbildning vid Livgrenadjärregementet 1951-06-11.
Fänrik vid Livgrenadjärregementet 1954-08-27, löjtnant 1956. Repetitör vid Infanteriskjutskolan 1960-61. Elev vid Militärhögskolan 1962-64. Kapten 1964. Generalstabsaspirant 1964-66 samt elev vid brittisk underrättelseskola sommaren 1965. Placering vid Arméstabens underrättelseavdelning 1966-04-01 med deltidstjänst som taktiklärare vid Artilleri- och ingenjörofficersskolan.
Kapten i Generalstabskåren 1966-10-01.
Kapten vid Västerbottens regemente 1969-10-01 med placering som kompanichef.
Major i Generalstabskåren 1970-10-01 med placering vid Militärhögskolan som strategilärare, 1971-72 som taktiklärare. Överstelöjtnant i Generalstabskåren med placering som 1:e lärare vid armélinjens allmänna kurs 1972-73. Chef för Arméstabens studieavdelning 1973-76.

Överstelöjtnant vid Dalregementet 1976-05-01 med placering som bataljonschef. Överste vid Dalregementet 1978-04-01 med placering som utbildningschef och ställföreträdande regementschef. Överste av 1. graden och chef för Dalregementet och försvarsområdesbefälhavare över Kopparbergs försvarsområde 1982-10-01. Avsked med inträde i reserven 1989-10-01. Utträde ur reserven 1994.
Fredrik Gyllenram är ledamot av Falu Läsesällskap samt var en tid ordförande för Dalarnas Livräddningssällskap. Själv gravt hörselskadad åtog han sig vid pensioneringen att bli ordförande i Hörselskadades förening i Falun fram till 1995 samt att verka som föreläsare i ämnet.

----------------------------------------------------------------
Fredrik Gyllenram avled 2010-04-06