1887/1104:2
GRIPENSVÄRD, FREDRIK (adliga ätten nr 2183),
född 1865-11-14 på Strömsta säteri i Teda sn, Uppsala län,
död 1942-05-03 i Malmköping, son till majoren vid
Livregementets dragonkår Fredrik Gripensvärd,
född 1834-09-05, död 1902-01-23
och Hilda Gustava Spens, född 1836-06-04,
död 1867-09-11, svåger med kapten
Erland Theodor Klingberg (1887/0531).
Gift 1910-10-15 med Siri Emma Axelina Fogelmark,
född 1868-08-30, död 1944-02-27,
dotter till bruksägaren Axel Johan Wilhelm Fogelmark,
född 1835, död 1893 och
Emma Sofia Wilhelmina Elfbrink, född 1842, död 1910.
Äktenskapet var barnlöst.
Antagen som volontär vid Leksands kompani 1885-01-20
Studentexamen 1885-05-20
Sergeant i regementet 1886-06-04
Officersexamen 1887-10-04
Underlöjtnant 1887-11-04
Löjtnant 1894-05-04
Kapten 1903-08-12 och chef för Leksands kompani 1905-10-06
Avsked med tillstånd att kvarstå i regementets reserv 1915-10-29.
RSO, R Antr A Bj 2. kl 1889, R S EO 2. kl 1892.
Gripensvärd avlade examen vid Skjutskolan 1889-10-11, gick igenom Krigshögskolan 1890-1892
och Gymnastiska centralinstitutet 1892-1893. Han tjänstgjorde vid Infanterivolontärskolan på
Karlsborg 1893-1894 och 1897, vid Infanterivolontärskolan i Härnösand 1894-1895,
vid Svea livgarde 1895-1896 samt Generalstaben 1907.
Han var kompanichef vid volontärskolan i Gävle 1905-1906 och skolchef 1906.
Gripensvärd blev 2. regementsadjutant 1898-09-10, 1. regementsadjutant 1901-08-19 och
regementskvartermästare 1901-12-31.
Han var Dalarnas Idrottsförbunds förste sekreterare och kassör.
Gripensvärd ägde Herrestad i Toresunds sn, Södermanlands län sannolikt 1916-
1918 och Strömsta säten i Teda sn, Uppsala län 1918-1922. Han flyttade 1924 till
Nyboholm och senare till Kantebo i Småland, 1927 till Graneberg invid Stjärnhof  i
Södermanland samt 1932 till Malmköping.
Han var den siste manlige medlemmen av sin ätt.