1965/1201:3
GREN, LARS ARNE RAGNAR

född 1942-05-02 i Falu Kristine förs., son till maskinmontören Ragnar G. och Karin Skoglund.

Gift 1973-02-17 med banktjänstemannen Karin Elisabet Nordvall, född 1946-08-29 i Stigsjö förs., Västernorrlands län.

Barn: Lars Jonas f. 1973-08-14, Anna Elisabeth f. 1977-03-13
Instruktörsaspirant och korpral vid Dalregementet 1962-03-23, furir 1963, överfurir 1965-12-01, sergeant 1966, studentexamen vid Försvarets Läroverk 1967. Fänrik vid Dalregementet 1969-08-29, löjtnant 1971, elev vid Infanteriofficersskolan 1971-72. kapten 1972, elev vid Militärhögskolans allmänna kurs 1975-76.

FN-observatör i Palestina 1979-80.
Major 1980, kompanichef 1983-86. Lärare vid Artilleriskjutskolan maj-sept 1988.
Ställföreträdande chef personalenheten från 1989.
Avsked med avtalspension 1998-04-01.
Lars Gren är styrelsemedlem i Dalregementets Kamratförening och dess sekreterare och har tilldelats föreningens förtjänstmedalj.
Aktiv jägare.
Deltagit i arbetet med denna del av Dalregementets Personhistoria.