1960/0826:1  
ANDERSSON, GOT SVEN ELOV
född 1937-09-07 i Ore förs., Kopparbergs län, son till hemmansägaren Got Anders Wilhelm A. och Gunhild Linnéa Strandberg.

Gift 1960-07-30 med Ulla Margareta Christiansson, född 1936-07-04 i Kristinehamn, förrådsmästare vid Dalregementet.

Barn: Got Jan Kristian f. 1962-01-27, major vid Dalregementet, har antagit namnet Fahlén.(1985/060l :4)
Got Lena Yvonne f. 1966-06-14


Instruktörsaspirant vid Dalregementet 1956, furir 1957, elev vid Arméns Underofficersskola 1959-60.
Sergeant vid Dalregementet 1960-08-26.
Trupputbildningskurs för underofficerare och taktisk kurs för underofficerare 1962, instruktörskurs i motortjänst 1964. Fanjunkare 1965. Kapten 1972.
Tyg- och intendenturkurs för kompaniofficerare 1976-77.
Kapten vid Intendentkåren med placering som chef serviceförrådet vid Dalregementet 1977, chef mobiliseringsförråden 1985.
Chef FDO i Falun från 1989
Avsked med förtidspension 1993-01-01.
Sven Andersson är vicevärd för Dalregementets bostadsrättsförening från 1988.

-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Vi som var med finner det något anmärkningsvärt att artikeln i Personhistorien (ovan) inte nämner någonting om Svens långa karriär inom granatkastargebitet, främst på eldlednings- och sambandssidan. På bilden ser vi Sven som ung furir i slutet av 1950-talet. Som synes var han redan då verksam inom eldledningstjänsten. Han är iförd fältuniform fm/58 (försöksmodell) och bär den intressant nog med skjorta och slips.