1951/0501
PALMEBRANDT, KARL ARNE, född 1926-01-22 i Ekeby förs., Örebro län, död 1999-02-13 i Våmhus,
son till hemmansägaren Karl Gustav Karlsson och Maria Lindgren

Gift 1953-04-04 med Alice Andersson, född 1928-10-28 i Våmhus. (Sjukvårdsbiträde vid Dalregementet)

Barn: Bernt f 1954-06-08 löjtnant vid Dalregementet (1972/1222:3)

Volontär vid Svea trängregemente 1944-10-01, vid Göta trängregemente 1945-0- 05, vicekorpral 1946, korpral 1946, furir 1947, furir i hovslagartjänst vid Livregementets husarer 1947-11-01.
Överfurir vid Dalregementet 1951-05-01, rustmästare 1963. fanjunkare 1972, löjtnant 1983, avgick med ålderspension 1986-04-01.
Instruktör i skyttetjänst 1951-1960, kompaniadjutant 1961-1980, chef driftenheten vid utbildningsavdelningen 1980-1986.

Arne Palmebrandt var en mycket framstående skytt och hemförde många segrar till Dalregementets skytteförening.
Han var militärområdesmästare i skidskytte 1962, mästerskytt vid Surahammars jubileumstävling 1963, mästerskytt vid “Rommepokalen” 1973, militärområdesmästare i fältskjutning 1984. Han segrade 35 gånger vid Dalregementets skytteförenings föreningsmästerskap, har deltagit i ett antal SM och landskamper.
Kassaförvaltare i Dalregementets skytteförening 1955-95.