1889/0528
NORDIN, CARL HJALMAR, född 1868-05-24 i Falun, död tidigast 1924, son till bokhandlaren Carl Leopold Nordin, född 1830, död 1877 och Augusta Beata Gellerstedt, född 1836, död 1899, bror till Gottfrid Leonard Nordin (1883/0609). Gift 1897-12-30 med Elin Karin Åkerberg, född 1874-02-01, dotter till förste provinsialläkaren Per Olof Åkerberg (1879/0307), född 1839-11-29, död 1914-11-15 och Anna Sophia Oscara Flenburg, född 1847-12-06, död 1915-04-12.

Barn:
Carl Olof, f 1898-10-13, sjökadett
Erik Oskar Hjalmar, f 1901-10-07. länsjägmästare i Lund
Elsa Anna Augusta, f 1905-01-28, gift med folkskollärare C J Rehn
Ernst Gösta, f 1906-09-27, köpman i Falun
 

Antagen till volontär nr 61 Rytting vid Mora kompani 1888-05-09
Sergeant med bibehållande av volontärlön 1889-05-28
Underlöjtnant 1800-11-07
Reservofficer och lön 1892-07-06
Examen vid Krigshögskolan 1894-06-16
Löjtnant 1895-09-06
1. adjutant vid V. arméfördelningens stab 1905--09
Kapten 1905-12-03
Chef för Orsa kompani 1911-15
Major vid III. bataljonen 1915-03--05
Överstelöjtnant i armén 1918-08-30
I reserven 1923-05-14---31.
RSO 1912, RRS:tAO3kl
Nordin tjänstgjorde under somrarna 1895 och 1902 vid generalstabens topografiska avdelning, var 1902 elev vid infanteriskjutskolan, regementsadjutant 1902—05, regementskvartermästare 1909--11 samt genomgick taktisk kurs 1910. Under åren 1888--1908 deltog Nordin i ett flertal fälttjänstövningar bl.a. i Uppland, Skåne, Dalarna, Hälsingland, Värmland, Medelpad och Norrland. 1912 var han inspektör vid mobiliseringsövningarna med landstormen i trakten av Umeå och 1913 var han kommenderad vid Braunschweigska infanteriregementet nr 92.

Se även Månadens fotografier - december 2007