December 2007  -  Månadens fotografier

Var så goda; ett par drygt 90-åriga fotografier med tillhörande albumtext.
För storformatsvisning klicka på respektive bild.

Vet Du någonting om bilderna? Berätta för webmaster@dalregementetsmuseer.se


S20DRM 421 13
Hj Nordin. Vykort till Herr Löjtnant L. Lennart, Kasärn, Falun, Schweden.

 Munsterlager d. 28/7 13. Tack för brefvet, som idag kom mig tillhanda. Här fortfarande ausgezeichnet! Som Du ser roar man sig med en och annan luftfärd! Många hälsningar till kamraterna och Dig från vännen Hj N.

Bildens autenticitet kanske kan betvivlas men visst är den ett tidsdokument i sig!

Läs mer om Hjalmar Nordin i Personalia


S20DRM 421 30
En vargjakt i Idre, där inga vargar förekomma (år 1911).

Tjätvallen (Fjätvallen?) från vänster: kapten Hj Nordin, en ordonnans, två lappar, okänd innebyggare, överste Björkman, löjtnant Collén, kapten Krautmeyer. I fonden:Lappkvinna med en barnunge i knät i en ackja.