1918/1231:1
FLODSTRÖM, ANDERS ENGELBREKT, född 1896-12-24 i St Kopparbergs förs., död 1974-05-10 i Stockholm, Oscars förs., son till lantbrukaren och förvaltaren Anders Olsson (1862-1909) och Hilda Katarina Flodström (1869-1908). Tidigt föräldralös växte Engelbrekt upp på Främby gård utanför Falun med rådmannen Arvid Flodström som förmyndare.
Gift 1923-10-10 i Falu Kristine förs., med Dagny Linnea Birgitta Johansson, född 1901-06-18 i Norra Vings förs., Skaraborgs län, död 1991-07-09 i Stockholm,
Oscars förs., dotter till direktören Axel J. och Anna Elisabeth Karlsdotter

Barn: Hans Anders f 1924-07-19 i Falun, död 1957-02-05 i Stockholm, löjtnant vid Livregementets grenadjärer

Student i Falun 1916
Officersaspirant vid Dalregementet s.å. 10-10
Fänrik 1918-12-31
Löjtnant 1920-12-31
Flygspanarutbildning 1921-22
Rid- och körkurs på Ridskolan, kulsprutekurs 1922 och 1923
Elev vid GCI 1924-25 med gymnastiklärarexamen
Elev vid Krigshögskolan 1925-27
Generalstabsaspirant 1928-1931
Biträdande militärattaché i Riga och Reval (Tallinn) 1931-1932
Kapten i Dalregementet 1933-12-01
Kapten vid Generalstaben 1934-10-01 (från 1937-07-01 Generalstabskåren)
Kapten vid Dalregementet 1937-10-01 som kompanichef
Major i Dalregementet 1939-10-01; militärattaché i Moskva s.å. 10-24
Överstelöjtnant vid Livregementets grenadjärer 1942-07-01.

 

 

Befälhavare för Kiruna försvarsområde 1944-10-01; från 1945-10-01 även chef för Arméns jägarskola.
Överste och sekundchef för Livregementets grenadjärer 1946-10-01
Försvarsattaché i Moskva 1952-10-01; från 1955 även i Warszawa och Prag
Avsked 1957-04-01 med inträde i V. militärområdets reserv
Utträde ur reserven 1966.
Han flyttade efter pensioneringen till Stockholm och började sitt stora arbete med Dalregementets personhistoria. Hans person och insatser skildras i en särskild artikel i Personhistoriens del 1; sid 10-14. Efter makens död stödde Dagny Flod- ström arbetet med Personhistorien genom uppmuntran och frikostiga ekonomiska bidrag.
Flodström var en god historieberättare. Han medverkade ofta i “Armborstet” med personhistoriska artiklar och historier under rubriken “—Med ljug och allt”.

 

Klicka på teckningen till höger
så får Du en liten berättelse och en förstoring

 

2015-04-03

Av en händelse hittade vi, 8 år efter publicering av ovanstående artikel, Engelbrekt Flodströms förmyndare i praktboken "Dalarna i porträtt och bild". Så var så goda, ett porträtt av rådmannen och vice häradshövdingen och en länk till valda delar av nämnda bok.