Referat från musikafton 2009-11-05
samt förteckning över musikaftnar under 29 år

Torsdagens kvällskonsert i Dalasalen samlade ett drygt 100-tal besökare
som före konserten erbjöds ärtsoppa och punsch.
Hemvärnets Musikkår Ludvika med ett 35-tal musiker under ledning av
Karl-Erik Anestedt bjöd på ett varierande och väl framfört program.  Dalregementets marscher
från sent 1800-tal framfördes. ”In Die weite welt” av C Faust 1867,” Bologner Abscheid ”
av I.K. Katschtke 1875 och ”Stenbocksmarschen” av Olof Lindsten 1939.

Kåren uppmärksammade även andra svenska tonsättare bl. a Ted Gärdestad med
ett potpurri samt Olle Adolfssons ”Trubbel”. Naturligtvis saknades inte Sousa och ej heller musicals.

Dalregementets Kamratförening har arrangerat dessa musikaftnar sedan 1981,
med ett uppehåll 1984. Platsen för konserterna har varit Exhuset, vårdhallen vid
Surbrunn, Militärrestaurangen, Kullen 2001, och sedan 2002 i Dalasalen.
Vid dessa 27 tillfällen har Musikkåren från Ludvika under ledning av Karl-Erik medverkat vid 22.

”Jag har blivit för gammal för att platsa i Försvarsmakten” meddelade Karl-Erik Anestedt och slutar därför
som ledare för kåren. ”Jag skall lämna in uniformen och ersätta fotbeklädnaden med kamoflagemönstrade foppatofflor”.
Som han också förevisade.

Hemvärnsmusikkåren Ludvika bildades även den 1981 och vid kvällens konsert fanns ett
15-tal orkestermedlemmar som varit med från början.  

Med blommor och en gåva från Kamratföreningen tackades Karl-Erik för mycket gott
samarbete av Jan-Ola Nyström som under alla år arrangerat dessa musikaftnar. 

Konserten var ett samarrangemang med Föreningen Kultur och Miljö i Falun.

 

DALREGEMENTETS MUSIKAFTNAR 1981–2009

1981

Exhuset

Ludvika

K-E Anestedt

1982

Exhuset

Borlänge m fl

Olle Flodström

1983

Exhuset

Ludvika(Dalreg. 75 år i falun)

K-E Anestedt

1984

INSTÄLLT

 

 

1985

Vårdhallen

Ludvika(Evert Ljusberg)

K-E ANESTEDT

1986

Vårdhallen

Ludvika

K-E Anestedt

1987

Vårdhallen

Ludvika

K-E Anestedt

1988

Militärrestaurangen

Ludvika

K-E Anestedt

1989

Vårdhallen

Ludvika(bjuråsflickorna)

K-E Anestedt

1990

Vårdhallen

Ludvika

K-E Anestedt

1991

Vårdhallen

Ludvika(gränsl)

K-E Anestedt

1992

Vårdhallen

Ludvika

K-E Anestedt

1993

Vårdhallen

Borlänge (Bergslteatern)

G. Norberg

1994

Vårdhallen

Ludvika(Kõlmila)

K-E Anestedt

1995

Vårdhallen

Borlängeoch Ludvika

K-e anestedt

1996

Militärrestaurangen

Borlängeoch Ludvika

K-E Anestedt

1997

Militärrestaurangen

Ludvika(Falu Kvartettsångare)

K-eanestedt

1998

Militärrestaurangen

Borlänge och Ludvika

Roland Lindberg

1999

Militärrestaurangen

Ludvika

K-E Anestedt

2000

Kullen

Borlänge

Roland Lindberg

2001

Kullen

Ludvika

K-e Anestedt

2002

Dalasalen

Borlänge

Roland Lindberg

2003

Dalasalen

Ludvika

K-E Anestedt

2004

Dalasalen

Borlänge

Roland Lindberg

2005

Dalasalen

Ludvika

K-E Anestedt

2006

Dalasalen

Borlänge

Tomas Hellström

2007

Dalasalen

Ludvika

K-E Anestedt

2008

Dalasalen

Borlänge

Tomas Hellström

2009

Dalasalen

Ludvika

K-E Anestedt

 Vid 21 tillfällen av 28 har Karl-Erik Anestedt och Hemvärnets musikkår Ludvika medverkat.
Vid samtliga tillfällen har Major Jan-Ola Nyström medverkat