Kompanifana m 1756 för Dalregementet 
av den s k "holsteingottorpska typen".
Rekonstruktion utförd av Ruben Hellman

Vapenbilden liknar Karl XI-fanans bild men är på m/1756 mycket mindre. Detta beror på att man vid 1700-talets mitt ville ha broderade vapenbilder. För att fanan då inte skulle bli för tung och ohanterlig i strid, måste vapenbilden göras liten. Tidigare var alla vapenbilder målade på fanduken som exempelvis på m/1686. Vapen bilden kunde då göras hur stor som helst på fanduken utan att fanans tyngd förändrades märkbart.

   

 

Fana förvarad i Armémuseum
Fanor