Fanor slets hårt, förstördes eller förlorades i strid. Nytillverkning skedde vid behov. Detta är en kompanifana m/1686 i Armémuseii samlingar  utförd år 1728 av Johan Wijkman tillsammans med en liv- och sex övriga kompanifanor.

Här kan vi tydligt se hur Armémuseum konserverar gamla spröda textilier genom att fordra upp fragmenten på en tunn väv som också visar de ursprungliga måtten.

Fanan är tillverkad av enkel blå sidentaft, sydd av två horisontella våder. Den är fäst vid stången med en rad tennlickor av mässing på ett blått sidenband och målad lika på båda sidor.
Dalarnas vapen: två korslagda pilar i guld krönta av en öppen krona i mörkare guld och rött, omgivna av en stor lagerkrans i silver och grönt, upptill och nedtill sammanknutet av ett guldband, nedtill i rosett med långa tofsprydda ändar.
Stång av furu. Holk av mässing.
Stånglängd: 347 cm
Duk höjd: 170 cm  bredd: 84.5 cm
 

Armémusei samlingar visas i www.digitaltmuseum.se, sök t ex på dalregementet

Armémuseums hemsida  www.armemuseum.se

Statens försvarshistoriska museer  http://www.sfhm.se

 

Fanor