Dalregementets femmänningsregementes fana 1714

Funnen i Riddarholmskyrkan, har varit förvarad i Livrustkammaren. Nu i Armémuseum.

Överste Tegenschöld skrev 1718 om denna fana att "den synes intet annat wara gjordt af än en gambal fönster- eller sänggardin"

Banderollens text: Herre tänk uppå tin DAVID och uppå alt hans Lijdande

---------------------------------
Färgtryck från Semmy Nyströms litografiska anstalt i Stockholm ingående i praktbokverket "Sveriges krigshistoria i bilder", tredje bandet.
Utgivet 1919 av Bröderna Påhlmans förlag, tryckt hos A.-B. Fahlcrantz' boktryckeri i Stockholm.
Registrerat som N:o 125 i Kungl. Dalregementets Manskapsbibliotek

Rekonstruktion av fanan
i Dalregementets historia del III

 

Fana förvarad i Armémuseum

Fanor