Adobe Flash Player anses föråldrad och filformatet stöds inte längre av moderna webläsare. Filmerna som lagts ut på den här sidan kan således inte längre ses. Så småningom ska vi försöka göra om arbetet i annat format men tills vidare fungerar således inte filmerna.

DOCK - vi har en film i modernt format
som Du kan få se om Du klickar här.

Hela filmen från besöksdagen 1968 är tillgänglig.

 

 

Dalregementets filmskatt

Inför Dalregementets nedläggning levererade Löjtnant Bengt Edebrand
drygt 40 filmer till Armé-, Marin- och Flygfilm. Filmerna förvaras nu i
 ett miljöanpassat valv i "Grå huset" på Östermalm i Stockholm.

Dalregementets museer har fullföljt ett digitaliseringsprojekt
som kommer att redovisas efter hand på denna sida.

Nästan alla regementets filmer är stumfilmer.

På filmremsan till vänster finns det några komprimerade klipp ur
filmer från 1925, 1940, 1958, 1968, 1972 och 1975.

Så småningom kommer det fler filmer.