Januari 2024 - Månadens fotografi


Sommarminne från Dalavallen 

Kommer Du ihåg att vi hade en simbassäng på Dalavallen?
Dalregementet hade Krigsmaktens bästa simkunnighetsstatistik.
Varje sommar (och höst) tjänstgjorde reservofficerare med simlärarkompetens och "blyankorna" fick lära sej simma på tjänstetid.
Bassängen var ansluten till tillsyningsmansvillans överdimensionerade värmepanna.

Se även månadens fotografier juni 2016

link
link
link
link
Har du något att berätta om månadens fotografi? webmaster@dalregementetsmuseer.se