December 2023 - Månadens fotografi


Ur minnesboken
"Daregementet 1950-2000" 


375-årsjubileet år 2000


Armborstskytt representerande den äldsta tiden i Dalregementets historia
Foto: Christer Wiklund

Men nog ser det ut att vara linnebyxor från 1950-talet.

link
link
link
link Har du något att berätta om månadens fotografi? webmaster@dalregementetsmuseer.se