December 2022 - Månadens fotografier


MT-LB  /  Pbv 401 

Infanteribrigaden IB 13 konverterades under 1980-talet till NB 13, d v s en norrlandsbrigad. För att tillgodose behovet av splitterskyddade trupptransporter inköptes begagnade ryskkonstruerade pansarskyttefordon MT-LB (NATO-beteckning, svensk beteckning pbv 401) billigt i Tyskland under 1990-talet.

MT-LB ur Leksands kompani vid Rivsjön under övning "Snöyra" år 2000.
Foto: Jan-OLa Nyström / Minnesboken 1950-2000


 Har du något att berätta om månadens fotografi? webmaster@dalregementetsmuseer.se