November 2022 - Månadens fotografier


Pansarskott m/68 Miniman 

 

Ur Christer Sjögrens fotoalbum från 1971
Truppen tränar med övningspansarskott m/68 som laddas med 9 mm spårljuspatron


Pskott 68 avfyras med höger tumme


Omladdning av övningspansarskottet. Ett skarpt pskott kastas efter avfyring.


Så här såg ett skarpt pansarskott ut.
Notera den gula ringen runt mynningen.

Pansarskott m/68 Miniman var ett lätt enmans-, engångs pansarvärnsvapen avsett för bekämpning av pansarskyttefordon från alla vinklar och av stridsvagnar i sida. Vapnet var föregångare till Pansarskott m/86 och var svenskutvecklat. Vapnet kunde även användas som syftmina.

Skarpt pansarskott m/68 var fabriksladdat med pansarspränggranat m/68 (sk pskott 68 psgr 68). Vapnet var rekylfritt och hade gasutströmning bakåt. Pansarspränggranaten hade laddning med riktad sprängverkan. Granaten hade ett elektriskt tändsystem, vars säkringar efter avfyring var helt upphävda ca 15 meter från mynningen.


 Har du något att berätta om månadens fotografier? webmaster@dalregementetsmuseer.se