Augusti 2022 - Månadens fotografier


Tvättbyte i gamla intendenturförrådet
(CUI)Centralt Utrustningsförråd Intendenturmateriel 

Ur Christer Sjögrens album från 1971.


Och här står byggnaden ännu kvar. Efter väl förrättat tvättbyte lämnade man CUI via gaveltrappan.


 Har du något att berätta om månadens fotografier? webmaster@dalregementetsmuseer.se