Juni 2022 - Månadens fotografier


Kompletterande text ? 

Förslag till komplettering av minnesstenen vid kanslihuset 


Har du något att berätta om månadens fotografi? webmaster@dalregementetsmuseer.se