augusti 2018  -  Månadens fotografi

Dalregementets läger på Rommehed etablerades 1796.

Salongsgårdens byggnader i Rommehedslägret 1878
(klicka på bilden för en förstoring)

1796 köpte officerskåren en del av ett hemman av prosten Thenfeldt. Däri ingick bl a två byggnader som blev chefsbostad och kök (2 och 3 på bilden)

1:Officerssalongen
Byggdes 1798 som ett envånings timmerhus. Övervåningen påbyggdes 1816. 1880 tillkom de två sexkantiga gavelutbyggnaderna och hela huset panelades och fick en stor veranda längs hela framsidan.

2:Chefsbostaden (Chefsflygeln) var troligen en av de byggnader som medföljde vid köpet 1796 och ombyggdes 1798

3:Köksbyggnaden (Köksflygeln)
var troligen också en av de byggnader som medföljde vid köpet 1796

1798 byggdes ytterligare två envånings flyglar (4 och 5)

4:Regementsofficersbyggnaden (Majorsflygeln)

5:Expeditionsbyggnaden(Adjutantsflygeln)

Köksflygeln revs 1888 och en ny byggnad stod färdig påföljande år.

1894 revs de övriga tre flyglarna och ersattes med nya vackert panelade hus. Även köksflygeln panelades då.

Fler detaljer om dessa och övriga byggnader på Rommehed återfinns i "Rommehed del 1, inventering och byggnadsvårdsplan" (ett examensarbete av arkitektstudenterna Staffan Read och Jörgen Wohlert 1975, KTH skrift nr 1975:12

Mer om salongsgården och dess byggnader finner Du på
Månadens fotografier oktober 2007

Rommehed, lägret och övningsområdet

Detaljerad skiss över lägret

Har du något att berätta om månadens fotografi?  webmaster@dalregementetsmuseer.se