mars 2018  -  Månadens fotografier

Här visar vi några bilder på kasernvakten någon gång under tidigt 1910-tal.
Vi har tyvärr inga namnuppgifter eller andra data om dessa bilder.


Här står vaktstyrkan uppställd utanför kanslihusets södra ingång, således inte på kaserngårdssidan utan "på utsidan". Se vykortet nedan.
Alla har uniform m/ä med plåt i mössan. Beväpningen är gevär m/96 (Mauser).
I den bakre raden av gevärsståndare är ett gevär "planterat", kan det vara trumslagarens?
Spelet (trumslagaren) är försedd med trumstockar i bandolär och jägarhorn men någon trumma ser vi inte i trumstolen.

2018-11-17 noterar den skarpögde musiksergeanten Roland Lindberg att kanten på trumman skymtar på musikelevens rygg. Trumman bärs i en trumsele.


Ett gammalt vykort visar hur anfartsvägen till regementet från början gick fram till det som vi i dag betraktar som kanslihusets baksida.
Till vänster ser vi A-kasern eller andra bataljon (II.bat) som den benämdes förr.

 


Här står en annan vaktstyrka uppställd. Alla utom den trestreckade furiren (vaktchef?) är märkligt nog beväpnade med huggare m/1856 med någon sorts enkel portepé.

 


Här har vi ännu en huggarbeväpnad vaktstyrka i något mera avslappnad pose undantagandes chef och ställföreträdare (?) som intar enskild ställning.

 


Den här posten tycks stå vid ena gaveln av intendenturförrådet.
Notera observationshålen i vaktkuren.
Varför fanns det ett postställe här?

 


Här ser vi 539 58/29 Nils Sundstedt som post vid huvudgrinden mellan kanslihuset och A-kasern (II.bat) år 1930. Uniform m/10.

 

Har du något att berätta om månadens fotografier?  webmaster@dalregementetsmuseer.se