februari 2018  -  Månadens fotografier

"Ett fotografi ljuger inte" trodde många förr i tiden. I dag vet vi bättre.
Redan på 1800-talet förekom det fotografiska falsarier.

Här ovan står Jan-Ola och H-G och läser på skylten om randbyxbin och andra rariteter på Rommehed medan åskmolnen tornar upp sej i norr.
Men nej då, det var en strålande sommardag och fotografiet är förfalskat.
Läs mer här nedan.

En klassisk bild med Vladimir Ilyich Lenin i talarstolen. Vapendragaren Trotskij står till höger lutande sej mot talarstolen. Lev Trotskij (1879-1940) folkkommissarie, krigskommissarie, grundare av Röda armén.
Han uteslöts 1927 ur Allryska kommunistiska partiet efter en kraftmätning med Stalin och försvann därmed från fotografiet som fortsatte att användas i propagandasyfte.

Wikipedia: The Falling Soldier (full title: Loyalist Militiaman at the Moment of Death, Cerro Muriano, September 5, 1936) is a photograph by Robert Capa, claimed to have been taken on September 5, 1936. It was said to depict the death of a Republican, specifically an Iberian Federation of Libertarian Youth (FIJL) soldier, during the Spanish Civil War. The soldier in the photograph was later claimed to be the anarchist militiaman Federico Borrell García.

The Falling Soldier appears to capture a Republican soldier at the very moment of death. The soldier is shown collapsing backward after being fatally shot in the head, with his rifle slipping out of his right hand. The pictured soldier is dressed in civilian clothing, but is wearing a leather cartridge belt.

Following its publication, the photograph was acclaimed as one of the greatest ever taken, but since the 1970s, there have been significant doubts about its authenticity due to its location, the identity of its subject, and the discovery of staged photographs taken at the same time and place.
-----------------------------------------------
Robert Capa, världsberömd krigsfotograf, född 1913, död 1954 i Vietnam när han steg på en trampmina. Hans bild, The falling soldier, har räknats som det mest dramatiska och fantastiska krigsfoto som någosin tagits. Pinsamt nog tycks det vara ett falsarium.

Anders Jensen, som själv är skicklig retuschör, är också expert på förvanskade och iscensatta fotografier och har rest runt i världen för att på exakt geografisk plats kunna forska kring misstänkta fotofalsarier. Han hittade platsen och träffade gamla människor som kunde berätta att just där stod det aldrig några strider. Däremot bedrevs det utbildning där. Det förekommer dessutom fler liknande fotografier från exakt samma plats.

 

Har du något att berätta om månadens fotografier?  webmaster@dalregementetsmuseer.se