juli 2017  -  Månadens fotografi

År 1931 reste en svensk deputation till Tyskland för att delta i högtidlighållandet av 300-årsminnet av Slaget vid Breitenfeld, som utkämpades den 7. september 1631.

Från Dalregementet deltog
Kapten Reichenberg, Erik Edvard Hugo (Personhistorien 1928/0101:10)
Fanjunkare Runegård, Claes Arvid (1912/0731)
Furir H Jansson (bör vara Karl Harry 1932/1124:1)
Se månadens fotografier juli 2009

I våra samlingar finns ett kuvert (se nedan) med fler fotografier från den resan.
På denna månads foto finns 12 svenska officerare och en svensk konsul.

Som synes var det viktigt att bära många ordnar och medaljer. I de svenska leden kan man till och med skymta ett par skidlöparmärken, ett fältidrottsmärke och ett skyttemärke.


Klicka på fotot för en förstoring

 


Klicka på baksidan för en förstoring


Klicka på kuvertet för en förstoring

Har du något att berätta om månadens fotografi?  webmaster@dalregementetsmuseer.se