mars 2016  -  Månadens fotografi

Bildtext i fotoalbum: Övningskompaniet Frisell, Liljan, 3 sept 1928. Frisell, Wijnbladh, Hjelm, Bennedich, Palmi.

Fem officerare intar sin fältmåltid under övning i närheten av sjön Liljan (strax väster om sjön Runn, mellan Falun och Borlänge)

Man har dukat upp på en resväska (officerspacklåda) tillhörande B.C.O Hjelm som då var nybliven fänrik. Föga anade han förmodligen då att han 30 år senare skulle bli chef för Dalregementet.

Har du något att berätta om månadens fotografi?  webmaster@dalregementetsmuseer.se