Mars2013  -  Månadens fotografier

År 1933 ledde löjtnanten Harald Cornelius en kulsprutekurs i Orsa för Landstormen.
Hans son, Bertil, har välvilligt donerat bland annat ett fotoalbum från den begivenheten.
Klicka på den underbara men tyvärr osignerade  karikatyren så får Du se albumet.


HARALD CORNELIUS

Anna Cornelius, Haralds hustru, har en egen plats på hemsidan