November 2012  -  Månadens fotografier

 

1897 bedrevs omfattande militära övningar i södra Dalarna (Tuna, Gustafs, Hedemora, Säter mm). Förutom Dalregementet deltog bland andra Jämtlands fältjägare, Svea livgarde och Norrlands dragoner.  Även artilleriförband deltog men har inte kunnat identifieras.

Vi har fått låna en mapp med fotografier av Tommy Ahlborg i Knivsta. Fotografierna fanns i en klotklädd kartongmapp med texten "Fältmanövern i Dalarna 1897". Fotografierna är numrerade varav det framgår att mappen inte är komplett. Kortfattade bildtexter finns till varje fotografi.

TILL FOTOGRAFIERNA


Beridna förband var sällsynta gäster i Dalarna varför vi ägnar Norrlands Dragoner lite extra uppmärksamhet:

Norrlands Dragoner var förlagda 1893-1901 i Stockholm och på Frösön i väntan på att kasernerna i Umeå skulle bli klara. Under dessa år bedrevs gemensamma övningar med bl a Dalregementet i Gustafs socken i Dalarna. Dragonerna rekryterades fram till 1955 främst från Dalarna och Norrland.(Herlitz: Svenska Arméns regementen).

I Kungl Dalregementets Historia del VI läser vi :
"Tillfälle till synnerligt lärorika och angenäma detaschementsövningar bereddes regementet under åren 1898-1900 sedan Norrlands Dragoners repetitionsövningar 1897 förlagts till Gustafs socken.
Den 10. september 1900 på morgonen stodo bägge regementena formerade till parad mitt emot varandra, dragonregementet under befäl av översten G. A. Löwenhielm etthundra meter söder om "linjen" på Romme hed med front mot lägret. Dalregementet fördes av överste C. G. Hult. Sedan regementena hälsat varandra under blottade standar och fanor, avmarscherade dragonregementet åt höger, avbröt dubbelt vänster, förbimarscherade i skritt tätt utmed infanterifronten och bröt av emot söder från Livkompaniets högra flygel. Tyst lyssnade Dalregementet till de sista hovslagen från södra fältets skog. Kvar i Dalarna stannade det ärade minnet av Norrlands dragoners friska anfallsanda och ärliga kamratlynne."


Dragonerna var utrustade med karbin m/94, en kortare version av gevär m/96 som ännu inte kommit ut på trupp när bilderna togs. Infanteriet sköt således fortfarande med enkelladdade svartkrutsgevär i väntan på den hypermoderna "mausern" med dess röksvaga ammunition.