1897 års fältmanöver i Dalarna

KLICKA PÅ RESPEKTIVE BILD FÖR FÖRSTORING


Rommehed, vy från heden in genom Regementsluckan

 


Hedemora, Stora torget

 


Salongsgården med officerssalongen

 


Etappsjukhus nr 2
Notera unionsflaggan och rödakorsflaggan. Dåtidens fotografiska glasplåtar var inte pankromatiska varför det gula korset i flaggan syns mörkare än de omgivande blå fälten.
Röda korset som skyddssymbol  för sjukvårdsenheter i fält antogs vid en internationell konferens 1863.
Notera liggtimmerfasaden som av någon anledning är bara delvis brädpanelad

 


Militärtåg

 


Läger (Jämtlands Fältjägare vid Hedemora)

 


Fanöfverlämning

 


Velocipedordonnanser

 


Kokning af maten

 


Sjukvårdskompaniet
Notera de långa stängerna, bårstänger, som medförs av sjukvårdssoldaterna i stort antal. Bakom truppen står de hästdragna ambulanserna

 


Kritik vid Stora Tuna kyrka

 


Dragonerna vid Skönsbro

 


Jämtlands Fältjägare vid Hedemora

 


Artilleri
Artilleriet använde fortfarande svartkrut som avgav stora mängder tät rök. Sikten på slagfälten nedgick dramatiskt så snart man öppnat eld.

 


Batalj (Dalregementet, 3.komp)

 


Lägerlif (Vaktlägret)

 


Artilleri
Även här ser vi den enorma rökutvecklingen efter en enda salva.
Vid direktriktning fick man vänta länge innan man kunde se målet.

 


Korum

 


Batalj (Dalregementet, 4.komp)

 


Stridsdomarstaben

 


Svea Lifgarde

 


Jämtlands Fältjägare vid Hedemora

 


 


Dalregementet, 1.bat  2.komp
Är detta möjligen Gustafs kyrka? Den renoverades 1923 och 1969 vilket i så fall förklarar dess annorlunda utseende i dag.

Nej, detta är inte Gustafs kyrka. I juni 2013 meddelar Björn Lidén att det är St Tuna kyrka. Den byggdes om under första världskriget och ser därmed inte ut som på ovanstående foto.

 

 


 

Här följer två fotografier ur våra egna samlingar

Här ser vi "de blå dragonerna" som norrlandskavalleristerna kallades på grund av sina ljusblå uniformer m/ä. Platsen är Rommehed, vi kan skymta gymnastikapparelien som stod i höjd med och öster om Regementsluckan.

 

 


 

 

STÄNG DETTA FÖNSTER