December 2011  -  Månadens fotografi 

Här visar vi ett av dessa otaliga fotografier från järnvägstransporterna till och från Norrland under andra världskriget. Bilden är hämtad ur ett album tillhörigt 539 58/29 Nils Sundstedt.
Uniformsförbistringen (m/10 och m/23) tyder på att bilden kan vara från 1939 eller 1940. Fältuniform m/39 infördes efter hand som tillverkningen fortskred. Kokkärlen antyder att det kan vara ett måltidsuppehåll någonstans i Sverige.