April 2009  -  Månadens fotografier6 fanjunkare och 1 kapten  -  1958
Hjälp oss med identifieringen webmaster@dalregementetsmuseer.se


Anteckning på negativkuvertet: "kasernvård"
Bara ett dygn efter publicering av april månads fotografier meddelar Anders Belin att ovanstående foto föreställer hans morbror, fanjunkaren Paul Hellqvist. Anders föddes för övrigt 1946 i A-kasern.
 


Anteckning på negativkuvertet: "Livkomp"
Sven Andersson meddelar att detta föreställer Fj Jonsson. Var han månne kompaniadjutant?


Anteckning på negativkuvertet: "regstab"
Även här vet Sven besked: Fj Berg


Anteckning på negativkuvertet: "inskr"

Som sagt: hjälp oss med identifieringen
 webmaster@dalregementetsmuseer.se