April 2007  -  Månadens fotografier

Månadens fotografier är från 1941 och eventuellt från 1944.
334 58/41 Sjögren, Nils Ove från Sundborn är den unge mannen som förekommer på samtliga bilder utom den sista.
Orginalen är små kontaktkopior 4,5 x 6 cm varför detaljupplösningen inte är alltför imponerande.

Tryck gärna på F11-tangenten så visas sidan på helskärm, en del bilder är nämligen rätt höga.


Kan mannen i stövlar vara den mytomspunne "Blodiga Jack"? Gruppbilden är i alla händelse tagen vid kammarskjutningsbanan 500 m norr om kasern.
År 2020 upplyste oss Birgitta Olofsson i Västerås om att hennes pappa, Evert Eriksson (f 1922), står som nummer tre från vänster på ovanstående bild.
Dessutom kanske det föreligga släktskap mellan henne och webmasters hustru vilket återstår att utforska..


I kamp mot svinn och slöseri.
"Det är kronan som betalar säger du.
Det är du som betalar säger kronan"


Uniform m/39 hade funnits i bara ett par år
så Nils tyckte nog inte att "lumpen" var ett adekvat uttryck . . . . . . . .


. . . .eller kanske han tyckte det ändå. Linnestället var dock den vanligaste klädseln i vardagslag. Här har kamraterna fått tag på varsitt bajonettfäktningsgevär


Klassisk logementsbild. Lägg märke till islandströjorna


Fem kamrater på permission.
Gruppfoto med Engelbrektsstatyn och Kristine kyrka i bakgrunden


Den här bilden illustrerar bland annat den knappa tillgången på fältuniformer. Många soldater i utbildningsdepån fick använda m/ä under beredskapsåren