November 2020 - Månades föremål


Dalregementets övningsområde


 

Här nedan visar vi en flygfotokarta från 1944 över Dalregementets övningsområde i Falun i skala 1:5000.Den är utgiven av Generalstabens litografiska anstalt i Stockholm. Utgångspunkterna för ordergivning har här accentuerats med rött.
Klicka på kartan så får Du se den på full skärmbredd. Klicka här så får du se 1944 års punkter projicerade på 1972 års karta.

Vissa punkter togs med åren bort eller flyttades och benämningar glömdes eller ändrades medan andra följde med in i framtiden.

Punkt 18 "Taktiska kullen" blev till exempel så småningom "Kullen med tallen" efter att ha varit "Kullen med ladan" och rentutav "Kullen utan lada".

Spisbrödsfabrikens Falu rutbröd tillverkas numer på annan ort.

Punkterna 1-22 har inte flyttat sej särskilt långt utom 1 och 6. Gamla 20a har blivit nya 23.

Har du något att berätta om månadens föremål? webmaster@dalregementetsmuseer.se