Oktober 2020 - Månades föremål


Fotocelltransmitter (1940-talet) för
maskinsändning av morsesignaler Fotocelltransmitter är en apparat för maskinsändning av morsesignaler. Texten är skriven på en pappersremsa med sicksacklinjer av breda tuschstreck motsvarande morsekoden. Remsan dras av en motor med jämn hastighet förbi en fotocell, där strecken avläses. Signalerna får efter förstärkning styra t ex radiosändare, enheter för trådtelegrafering eller ljudanläggningar.

Fotocelltransmittern kom till i USA under andra världskriget, och byggdes i många exemplar av bland andra firma McElroy, som grundats av yrkestelegrafisten Ted McElroy.
Svenska Krigsmakten köpte efter kriget ett större antal som militärt överskott för att användas vid utbildningen av telegrafister.

Här ser vi pappersremsan med morsekod i form av tuschstreck. Skyddet över fotocellen är trasigt men desto bättre kan vi se själva fotocellen.

 

1940-talets elektronik och mekanik medförde att apparaten blev ganska tung, kanske 15 kg.

 

Har du något att berätta om månadens föremål? webmaster@dalregementetsmuseer.se