Månadens föremål  -  juli 2015

 HOVKRATS
Ett minne från den tid då infanteriet hade få eller inga bilar.
Hovkratsen används för att rensa hästhovar från smuts av olika slag.

 

creativecommons.org/licenses

Även Armémuseum har hovkratsar i sina samlingar. Här ovan ser vi en av dem med vidhängande sigillförsedda etikett :

"Modell å Hofkrats fastställd att tjäna till efterrättelse vid nyanskaffning för fältartilleriet.
Stockholm den 13. mars 1895.
(Urblekt namnteckning)
Generalfälttygmästare och chef för Artilleriet"

Så gjorde man förr när det gällde persedlar som regementena kunde få låta tillverkas lokalt.

Se till exempel hästskomodellerna i Dalregementets samlingar.


Har du något att berätta om månadens föremål?  webmaster@dalregementetsmuseer.se