Månadens föremål  -  Mars 2007  

Här kan vi se "Skor för arméns hästar"  -  alla nio storlekarna.
Tavlan får en mycket officiell prägel av den med blågult snöre och lacksigill
applicerade etiketten som låter oss förstå att detta är  en modell för nyanskaffning.

"Modell å skor för arméns hästar...... att tjena till efterrättelse vid deraf skeende nyanskaffning.
.............
Likheten med den af Kongl. Maj:t genom Nådig Generalorder N:o 496 den 6. maj 1895
fastställda modellen intygar ......."

Vid denna tid fanns det omkring 50 regementen i Sverige. Om varje regemente fick
en sådan här likar-tavla så handlar det om 900 hästskor.
En ganska intressant tanke; det hade kanske räckt med en sko i järn och
övriga beskrivna med måttuppgifter eller ritning.


Berätta för  webmaster@dalregementetsmuseer.se om du känner till någonting
intressant om arméns hästar i allmänhet och Dalregementets i synnerhet.