Månadens föremål  -  oktober 2011
Överdragskläder m/40

Linnekläder, eller rättare överdragskläder m/40 togs ursprungligen fram för att snabbt förse hemvärnet med en enhetlig uniform. Det fanns också en befälsmodell m/41 med axelklaffar, bröstfickor och knappar m/39. Båda modellerna meranvändes in på 1980-talet som skyddskläder i olika sammanhang. Under riktigt varma sommardagar använde man linnekläderna i stället för fältuniform under övningarna på Myran.
 


Foto: Stig Hermansson 

 


Knapp (eller rent utav kompositionsknapp) m/1864

Denna knapp gick under benämning blyknapp och användes i linnekläder, underkläder och som byxknapp m m ända till 1940-talets början. Enligt bestämmelserna daterade 1913 skulle den använda metallen innehålla 90 % tenn, 4 % koppar, 4 % zink och 2 % bly.

Ordning och reda ska det vara, knappen var "Af Kongl. Krigs Collegium fastställd modell till efterrättelse vid deraf skeende anskaffning för Arméns behof. Stockholm den 22. Januari 1864 På Befallning J Söderling Intendent i Kgl. Krigs Collegium".
 


Foto: Stig Hermansson 
Här kan vi se "blyknappar" bl a på ficklocket och vid ärmlinningen.
För övrigt så ser vi inte bara linnekläder på denna bild, där finns också ett antal av den välkända linnesäcken i vilken soldaten hämtade sin utrustning vid inryckning. Här ovan är det dock fråga om utryckning i mars 1967.


Alternativ användning av linnesäckar framgår av ett foto och ett mail från Sten Bergman:

"Torso" av Saimi Kling, 160x172 cm värderat 6 mars 2006 till 20 000 kr.
Det gula och blå är lagt på linne från försvaret, sannolikt f.d.linnesäckar.
Bilden kom till den nytillbyggda personalmatsalen på Dalregementet i början av 1990-talet. Efter nedläggningen såg Sven-Åke Stenälv till att den, och en hel del andra konstverk, hamnade i högskolans lokaler i Falun och Borlänge.
Bilden visar textilens placering, högt på tegelväggen utanför Föreläsningssal 6 i Falun.
Under andra halvåret 2011 har den flyttats till konferenssal "Selma", (syftande på Selma Lagerlöf) där man tar emot gäster och har presskonferenser mm.

Fler bilder med linnekläder finns på Månadens fotografier


Kompletterande info till webmaster@dalregementetsmuseer.se