Elva små tygmärken i en påse. Eller uppsydda på ett stycke fältuniformstyg. Vi är många som har en samling av Dalregementets kompanimärken.

Från och med 1980-talet bärs kompanimärke på fältuniformens vänstra axel. Förutom våra åtta sockenkompanier finns det det ytterligare tre märken.

Klicka på märkena till vänster så får du se dem ett och ett med tillhörande förklaring.

Sedan kanske Du vill veta hur kompanierna var grupperade geografiskt förr i tiden, det vill säga under indelningsverket. Klicka då på kartan här nedanför