På 1860-talet gav Julius Mankell ut "Anteckningar rörande Svenska Regementers Historia" som vi har presenterat tidigare här på hemsidan. Läs gärna där avsnittet om Dalregementet

Till bokverket hörde 32 xylograferade färgtryck, bladstorlek 48,5 x 37,5 cm. Den plansch som redovisar bl a Dalregementet har en förteckning över 28 slag som Dalregementet med större eller mindre del deltog i med större eller mindre framgång - se nedanstående tabell. Märkligt nog finns inte Lützen, Düna och Praga med i uppräkningen men har lagts till här nedan.

Dalregementets segernamn vid olika tidpunkter har markerats i nedanstående tabell.
Mer om segernamn kan du läsa här

H= Försättsblad i Dalregementets historia del 1, 1902
50=Regementsfana m/1950 och 1998
B=Bataljonsfana m/1849

KIRCHHOLM
17/9 1605
RIGA
16/8 1621
LEIPZIG
7/9 1631
LÜTZEN
1632
H
50
LEIPZIG
23/10 1642
H
50
FEHRBELLIN
18/6 1675
HALMSTAD
17/8 1676
LUND
4/12 1676
H
50
LANDSKRONA
14/7 1677
H
50
NARVA
20/11 1700
H
50
B
DÜNA
1701
H
50
RIDA (RIGA?)
9/7 1701
KLISSOW
8/7 1702
H
50
B
PRAGA
1705
H
B
HOLOWCZIN
4/7 1708
H
50
MALATICZE
31/8 1708
H
50
B
KUSENIEN
7/2 1709
PULTAVA
24/6 1708
GADEBUSCH
20/12 1712
H
50
B
WILLMANSTRAND
23/8 1741
RÖPENACK
6/8 1761
BROM
17/9 1761
NEUKAHLEN
2/1 1762
SUTTULA
9/7 1789
HÖGFORS
19/7 1789
ELGSÖ
30/9 1789
PARDOKOSKI
15/4 1790
KÄRNAKOSKI
30/4 1790
HIRVENKOSKI
6/5 1790
KYMMENGÅRD
25/6 1790
MEDSKOG
24/4 1808
KIÖLBERG
9/8 1814