Projekt Runeberg (runeberg.org) arbetar på frivillig grund med att skapa fria elektroniska utgåvor av klassisk nordisk litteratur och göra dem öppet tillgängliga över Internet.

På 1860-talet gav Julius Mankell ut "Anteckningar rörande Svenska Regementers Historia". Vi tar en titt på boken med en av de tillhörande 32 planscherna (xylografiska färgtryck)

De 32 planscherna, bladstorlek 48,5 x 37,5 cm, saknas ofta då de spridits och ofta ramats in eftersom de är mycket dekorativa.

Först en länk till boken i fråga
Anteckningar rörande svenska regementernas historia

Och här en länk direkt till
N:o 13. Kongl. Dal-Regementet

Comp och lith af Nordmann
Färgtr. hos A.J. Salmson, Stockholm


Klicka för större bild


Texten om
Dalregementet
som pdf

Planschen med information om bl a Dalregementet (se ovan) visar trupp i troligtvis uniform m/1854 och med huvudbonaden käppi m/1854. Officeren bär syrtut m/1845. De grå syrtuterna och ljusblå kapporna har vi inte lyckats modellbestämma.

Planschen omfattar även Helsinge, Kronobergs och Jönköpings regementen och redovisar bl a regementschefslängder och bevistade slag.