Om distinktioner

Vad var egentligen en distinktionskorpral? Alla har vi väl hört om distinktionskorpralen Gifting och hans berömda yttrande om Orsa kompani. Mer om detta längre ned.

Först ska vi med hjälp av XXII titeln av Militär Författningssamling reda ut vad distinktioner och distinktionstecken var för någonting. Var så god, läs själv och begrunda :

 

Nationalencyklopedien: Distinktionskorpral (av fr. distinction 'utmärkelse-(tecken)', av lat. disti´nctio, eg. 'särskiljande'), förr den högsta underbefälsgraden i svenska armén utom vid artilleriet, där den motsvarades av förste konstapel. Graden infördes 1858 och avskaffades 1914 då den ersattes med graden furir,lika inom arméns alla truppslag.

Vår mest kände distinktionskorpral, Jonas Gifting (1856-1934) förevigade sig och sitt kompani med att yttra "Orsa kompani lovar ingenting bestämt!"

Den 13 september 1894 var Orsa kompani vid Dalregementet på väg hem efter avslutat regementsmöte. Inkvartering skulle ske nära Komtillmåtta krog i Gagnef. Innan kaptenen Sven Axel Bjuggren (1851–1925) lämnade kompaniet för kvällen framhöll han vikten av kompaniets anseende: ”Alltså kommer vi nu överens om att alla håller sig nyktra!” Korpral Gifting talade då för mannarnas räkning:
” Kapten! Orsa kompani lovar ingenting bestämt! „

Detta uttalande har blivit vida känt och samtidigt ibland missförstått. Missförståndet ligger i att en del tolkat uttalandet som att dalkarlarna var osäkra i sitt löfte, medan de i själva verket inte ville lova något de inte kunde eller ämnade hålla – samtidigt som de inte ville vara uppnosiga mot befälet.


Distinktionskorpralen Jonas Gifting


Mer om Jonas Jonas snapsvisa