Valhallavägen 104, 1 tr. Telefon 08-611 60 92.
Portkod erfordras för tillträde, ring och fråga.
Kontaktperson för Tisdagsklubben: Peter Bjuvberg tel 070-55 92 002

I början av 1900-talet uppstod en informell sammanslutning för personal från Dalregementet, bosatta eller tjänstgörande i Stockholmsområdet. Sporadiska gästboksanteckningar börjar med ett möte på  Militärsällskapet 21/11 1928.

Här nedan följer Ragnar Bolls historik över Tisdagsklubben som på 1950-talet uppstod ur den ovan nämnda mera löst organiserade verksamheten.

Peter Bjuvberg har 2016 kompletterat Ragnars epos.

Ragnars text är från 2011 och Peters kompletteringar är från 2017.

50 år som lunchgäster på Militärsällskapet, Milis eller Milikosen

När Dalregementets Tisdagsklubb var samlad till lunch på Militärsällskapet tisdagen den 13 september 2011 konstaterade de tio närvarande kamraterna: Tisdagsklubben har nu träffats regelbundet varje vecka under 60 år. I Dalregementets personhistoria kallas klubben på flera ställen för ”en informell sammanslutning för officerare från Dalregementet bosatta i Stockholmsområdet”.
Samhörigheten bland regementets officerare i Stockholm i organiserad form går faktiskt ännu längre tillbaka. Faktiskt går det att spåra detta mer än 100 år tillbaka, ända till sekelskiftet 1800/1900.

Sedan Milikosen landat på Valhallavägen kan kamraterna från Dalregementet varje tisdag (mötesfrekvensen kan variera ; webmasters anmärkning) ses i Det blå eller Marina rummet. Detta rum döptes om till Carl Johans rummet. Carl XIV Johan står staty där och möblemanget går i den stil som fått namn efter kungen. Efter Milis flytt till plan 1 ses Tisdagsklubben fortfarande i Carl Johan rummet, fast nu, bokstavligt talat ”på andra sidan väggen”. Eftersom Milis nu äger alla rummen mot Valhallavägen.

Starten av Tisdagsklubben ägde rum i september 1951 genom att fem kompanichefer, som efter en repövning med III bataljonen I 43 och dess slutmanöver i Kilsbergen, bestämde sig för att fortsätta att träffas i Stockholm där alla bodde. Några av dem var reservofficerare samt affärsmän och medlemmar av Odd Fellow vilket gjorde det naturligt för dem att börja sina träffar där. Ganska snabbt blev luncherna regelbundna träffar på tisdagar, en tradition som fortfarande gäller. Redan under 1950-talet började också kretsen att vidgas med regementskamrater som under kommenderingar eller tjänstgöring i Stockholm hörde talas om den trevliga samvaron vid lunchmötena. Detta var säkert en bidragande orsak till att man därför prövade några andra lunchplatser samt att man någon gång i början av 1960-talet sökte sig till Militärsällskapet, som då låg på Linnégatan.
Sedan dess har Tisdagsklubben troget följt Militärsällskapet under deras flyttningar. Dock intogs våra tisdagsluncher på Militärhögskolans lunchrestaurang på ”gamla A1” under några år i början av 2000-talet. I augusti 2005 började vi frekventera Milikosen igen, nu i underofficersmässen i Långa Raden. Under det interregnum då Milikosen flyttade från Långa raden, aug 2006-nov 2006, till Valhallavägen åts tisdagsluncherna på Rest Thai vid Karlaplan. Sedan vi landat på Valhallavägen har en ny rutin utvecklats. Någon bjuder på snaps varje gång. Ibland har vi haft kö av snapsbjudare. Redan efter några år utkristalliserades en grupp på totalt ca 40-50 regementskamrater där alla kom minst ett antal gånger varje halvår. Samtidigt fanns det en fast kärna på runt 10 personer som kom nästan varje gång.

I dag 60 år senare är vi fortfarande mellan 10-15 kamrater som träffas varje tisdag och bland dem är vi faktiskt några som då och då deltog redan under 1950-talet. Nu, december 2016, är denna kärna reducerad till 8 kamrater som är närvarande i stort sett varje tisdag. En annan intressant sak är att det aldrig funnits eller behövts några stadgar eller andra ”formalia” för att hålla ihop det hela. Det som gällde, och fortfarande gäller, är ”Vi ses på Militärsällskapet varje tisdag till lunch kl 1130 och kom gärna en stund innan”. Det är också Tisdagsklubben som i december varje år ordnar den Lille-Julfest, som också är en gammal tradition i Stockholm sedan 1920-talet.

Så länge Dalregementet fanns kvar, till år 2000, fick vi vidare regelbundet regementsorder och kamrater som varit inne på tjänstgöring eller besökt Falun lämnade alltid små rapporter och hälsningar från regementet.
2014 kom inte mer än 14 kamrater till Lillejulafton. Vi beslöt därför att 2015 ställa in detta evenemang. I stället lät vi Grisen* bjuda på en förstärkt lunch. Inbjudning skickades till det 40-tal kamrater, se ovan, som sedan länge funnits på vår adresslista. Vi blev 17 stycken närvarande kamrater till denna Lillejullunch. 2016 anordnades Lillejullunch igen med 18 gäster. Denna gång kunde inte grisen bjuda på förstärkningen eftersom vi renoverat ett vackert handbroderat bordsstandar**.

Militärsällskapet, i dag beläget på Valhallavägen 104 i Stockholm, har under huvuddelen av Tisdagsklubbens tillvaro varit den fasta punkten för klubbens tisdagsträffar och personalens positiva attityd och hjälpsamhet är beundransvärd. Vi känner oss väl omhändertagna och är mycket tacksamma för detta. Vi är också några kamrater som använt Militärsällskapet för egna fester med mycket goda resultat.

Ragnar Boll
(1951 löjtnant och bataljonsadjutant på III bataljonen I 43)

För kompletteringarna i kursiv stil svarar:
Peter Bjuvberg
RO/Kn och mångårig stabskompanichef III/IB 43

---------------------------------------------------

Tag kontakt när Du är i Stockholm. Kom och ät lunch med oss.

*"Grisen" är en spargris som fylls på med frivilliga bidrag så snart tillfälle gives.

**Broderat av kaptenen i Dalregementets reserv, Ragnar Persson.