En solig morgon i lövsprickningen lämpar sig för en kontemplativ och nostalgisk promenad i Dalregementets gamla läger på Rommehed.

 


Fr v Majorsflygeln, Chefsflygeln,
Adjutantsflygeln, Köksflygeln

 


Fr v Officerssalongen, Köksflygeln, Adjutantsflygeln

 


Karamellan och Västra merketenteriet

 


Vattenförsörjningen vid Västra Marketenteriet

 


Bortom dansbanan breder heden ut sej och där bortom omger bergen det storslagna odlingslandskapet Tunaslätten

 


Fr v Norra, Västra och Södra baracken

 


"Torpet" som aldrig har varit något torp
Huset stod ursprungligen snett bakom matsalen i lägret men flyttades 1954 till Falun för att göras till någon form av museum. Noteras bör att Dalregementets soldater aldrig har haft några soldattorp. Huset hörde på något sätt samman med Gagnefs kompani. Gagnefskullor som periodiskt kom till Rommehed som tvätterskor bodde i stugan och under senare delen av 1800-talet bodde fanjunkare Fabian Dragman där.
År 2008 återfördes huset till Rommehed efter restaurering. Det placerades nu invid Lushavet då den gamla platsen inte längre var lämplig.
Läs mer om "Torpet"

 


Indelta Livkompaniets minnessten, rest 1929
Läs mer om minnesstenen

 


Fr v Manskapsbaracken från 1940, Smedjan från 1878 (tillbygd 1901)

 


Hitom Smedjan ser vi att Lushavet fortfarande innehåller vatten. Här utfördes fordom all tvätt.

 


Fr v Brandboden, Persedelförrådet,Kompaniförråd med rustkammare, Duschhus


Salongsgården, minnesstenen och majstången med sina åtta kompaniståndare